Revision types:  ALL
 new pages
 source changes
 title changes
 page name changes
 tags changes
 metadata changes
 files changes
From categories:
Revisions per page:
page 1123...next »
nav: Side S 24 Feb 2023 18:11 (rev. 115) janbmgo
nav: Side S 24 Feb 2023 18:11 (rev. 114) janbmgo
nav: Side S 24 Feb 2023 18:10 (rev. 113) janbmgo
pg: #cofog1090 - Proteksyon sa panlipunan n.e.c (CS) A 08 Dec 2022 10:00 (rev. 4) wikinetixguest
Added tags: proteksyon-sa-panlipunan-#cpc913. Removed tags: proteksyon-sa-isigkataho-#cpc913.
pg: #cofog1090 - Proteksyon sa panlipunan n.e.c (CS) A 08 Dec 2022 10:00 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: proteksyon-sa-isigkataho-#cpc913.
pg: #cofog1070 - Pagbubukod sa lipunan n.e.c.(IS) A 08 Dec 2022 09:53 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: pagbubukod-sa-lipunan-n.e.c.-#cpc9330.
pg: #cofog0960 - Mga serbisyong pantulong sa edukasyon (IS) A 08 Dec 2022 09:09 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: serbisyo-sa-pagbulig-#cpc9291.
pg: #cofog0860 - Libangan, kultura at relihiyon n.e.c. (CS) A 07 Dec 2022 14:42 (rev. 4) wikinetixguest
Added tags: kultura-n.e.c.-#cpc95997, libangan-n.e.c.-#cpc9651, relihiyon-n.e.c.-#cpc9591. Removed tags: kultura-n.e.c.e.-#cpc95997, libangan-n.e.c.e.-#cpc9651, relihiyon-n.e.c.e.-#cpc9591.
pg: #cofog0860 - Libangan, kultura at relihiyon n.e.c. (CS) A 07 Dec 2022 14:41 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: kultura-n.e.c.e.-#cpc95997, libangan-n.e.c.e.-#cpc9651, relihiyon-n.e.c.e.-#cpc9591.
pg: #cofog0850 - P&P Libangan, kultura at relihiyon (CS) A 07 Dec 2022 14:38 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: kultura-#cpc95997, libangan-#cpc9651, relihiyon-#cpc9591.
pg: #cofog0760 - Kalusugan n.e.c (CS) A 07 Dec 2022 14:17 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: kalusugan-n.e.c-#cpc93199.
pg: #cofog0740 - Mga pampublikong serbisyo sa pangkalusugan (IS) A 07 Dec 2022 14:08 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: pampublikong-serbisyo-sa-pangkalusugan-#cpc91122.
pg: #cofog0540 - Proteksyon sa magkakaibang nabubuhay sa mundo at ang tanawin (CS) A 07 Dec 2022 12:56 (rev. 4) wikinetixguest
Added tags: proteksyon-sa-magkakaibang-nabubuhay-sa-mundo-#cpc9490. Removed tags: serbisyo-sa-pangangalaga-sa-kapaligiran-n.e.c.-#cpc9490.
pg: #cofog0490 - Mga gawaing pang-ekonomiya n.e.c.(CS) A 07 Dec 2022 12:43 (rev. 4) wikinetixguest
Added tags: pang-ekonomiya-n.e.c-#cpc91113. Removed tags: n.e.c, pang-ekonomiya.
pg: #cofog0490 - Mga gawaing pang-ekonomiya n.e.c.(CS) A 07 Dec 2022 12:41 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: n.e.c, pang-ekonomiya.
pg: #cofog0484 - P&P Pagmimina, pagmamanupaktura at konstruksyon (CS) A 07 Dec 2022 12:29 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: konstruksyon-#cpc53, pagmanupaktura-#cpc8990, pagmimina-#cpc8622.
pg: #isic9311 - Ang pagpapatakbo ng mga pasilidad sa isports A 21 Jun 2022 07:42 (rev. 7) wikinetixguest
Added tags: panlabas-na-kaganapan-sa-isports-#cpc9652. Removed tags: panlabasna-kaganapan-sa-isports-#cpc9652.
pg: #cofog0483 - P&P Panggatong at enerhiya (CS) A 04 May 2022 11:56 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: enerhiya-#cpc1720, panggatong-#cpc1720.
pg: #cofog0250 - Depensa n.e.c(CS) A 04 May 2022 09:15 (rev. 5) wikinetixguest
Added tags: defensa-n.e.c.-#cpc9125.
pg: #cofog0170 - Mga transaksyon sa utang sa publiko (CS) A 04 May 2022 08:34 (rev. 3) wikinetixguest
Added tags: utang-sa-publiko-#cpc7113.
page 1123...next »